Статистика
Всего в нашей базе более 4 326 987 вопросов и 6 445 750 ответов!

Как разобрать слово сауатты в жiктiк жалгау?

5-9 класс

РадужныйЕдинорожек 26 июня 2013 г., 20:28:44 (7 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Trrrrrr41
26 июня 2013 г., 21:27:47 (7 лет назад)

1-жақ сауаттымын 
2-жақ сауаттысың
2-жақ сыпайы түрі сауаттысыз
3-жақ сауатты
1-жақ көпше сауаттымыз
2-жақ көпше сауаттысыңдар
2-жақ көпше сыпайы түрі сауаттысыздар
3-жақ көпше сауатты

Ответить

Другие вопросы из категории

Помогите перевести: Я горжусь своей Родиной. Это многонациональное государство Казахстан. Оно занимает девятое место в

мире по величине территории! Казахстан — большое государство в непростых природных условиях. Это степи, полупустыни и пустыни.Казахстан обрел независимость около двадцати лет назад, после распада Советского Союза. Но национальную культуру Казахстана еще много веков назад стали создавать казахи, кочевники, которые большую часть жизни проводили в седле. Бескрайние степи и полупустыни стали их единственным богатством.Сейчас в нашей стране проживают люди разных культур: казахи, русские, узбеки, украинцы, уйгуры, татары и другие. Каждый житель Казахстана знает казахский язык — это язык казахской нации. Также официальным языком признан русский, как язык межнационального общения. Люди в Казахстан живут свободно, у нас нет вражды между людиим разной национальности. Мне нравятся такие черты характера, как гостеприимство, добродушие.

Нужен перевод на русский:Батыс Қазақстанда кен, химия циклі:фосфорий, натрий, бром және магний тұздарын өндіруді, минералды тыңайтқыштар мен улы

химикаттар өндірісін, ал электр металлургия циклі: никель және хром кендерін өндіру мен байытуды, ферроқорытпалар мен хром қосылыстарының тұздарын өндіруді қамтиды. Помогите, очень срочно.

что нарисовать по стихотворению Егіннің бастары

Бір адам жас баласын жанына алды, Екеуі сайран етіп кетіп қалды.Қыдырып әрлі-берлі жүрді дағы,Егінші егін еккен жерге барды.Аралап әр егінді қарап жүрді,Кез еді пісіп болған егін түрлі.Бастарын дәнге толған төмен салып,Бидайлар бейне тағзым етіп тұрды.Жалғыз-ақ бір бидай тұр көкке қарап,Бейне бір жалғыз өзін көпке балап.Баланың сол бидайға көзі түсіп,Білмекке кетті көңіл жөнін сұрап:«Құбылып бидайлар тұр басын салып,Жіберген мырза Құдай нұрға қанып.«Әй, әке, мұның мәнін түсіндірші,Бір іске тұрмын өзім қайран қалып.Бұл Бидай көтеріп тұр басын көкке,Қарайды шекірейіп өзі көпке.Өзіне өзгелерді теңгермейтін,Соншама бұл бидайдың дәні көп пе?»«Айтайын мұның мәнін, балам, саған,Шырағым, түрін көріп таңданба оған.Өзгесі төмен қарап бүгілгенде,Ойлама кем екен деп бәрі сонан».Және де әкесі айтты баласына:«Сұқтанба құр сорайған қарасына.Құдайым өзгесіне дән бергенде,Бұл бидай дәнсіз қапты арасында.Бидайлар басы толық иіліп тұр,Дән берген қожасына сыйынып тұр.Басында бұл бидайдың дәні болмай,Кекірейіп, көкке қарап, бүлініп тұр.«Елде көп бұл бидайдай адам, - дейді,Тәкаппар, оны халық, жаман, - дейді.- Қалпы емес тәккапарлық данышпанның,Тұтынба бұл мінезді, балам», - дейді.

помогите пожалуйста с казахским)


Вы находитесь на странице вопроса "Как разобрать слово сауатты в жiктiк жалгау?", категории "қазақ тiлi". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "қазақ тiлi". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.